بخش آموزش کاشت زعفران

آموزش کاشت زعفران را به همراه فیلم های از تمامی مراحل، کشت، داشت و برداشت زعفران را به شما آموزش می دهیم و شما را با چالش ها و فرصت های کشت این محصول و عوامل موثر در افزایش راندمان کاشت زعفران آشنا خواهیم کرد.

0
Message Us on WhatsApp