علی عباس نیا

علی عباس نیا

علی عباس نیا – کارآفرین در زمینه کاشت زعفران بدون خاک#زعفران#زعفران-بدون-خاک

شناسنامه مدرسین کافه زعفران

در این صفحه می توانید با مدرسین کافه زعفران بیشتر آشنا شوید، از آخرین فیلم ها و فایل های آموزشی منتشر شده آن ها مطلع شوید و در صورت امکان با آن ها در ارتباط باشید.

بیوگرافی مدرس

علی عباس نیا

محل فعالیت : دارای سه گلخانه بزرگ در مراغه،پاکدشت و مشهد

آقای علی عباس نیا ابتدا کاشت گلخانه ای زعفران را بصورت تحقیقاتی شروع کرد و سپس در مقیاسی کوچک و آزمایشگاهی و با سرمایه هفت صد هزار تومانی آن را انجام داد و هنگامی که از این روش مطمئن شد محیط خود را گسترش داد و یک گلخانه بزرگ برای کشت بدون خاک زعفران راه اندازی کرد.

آخرین فیلم ها و فایل های آموزشی

درخواست مشاوره اختصاصی با آقای عباس نیا

0
Message Us on WhatsApp